Munchmuseet, MM K 2095

MM K 2095, Munchmuseet. Datert 12.12.1938. Brev fra Martin Cohn.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
København V., den 12–12–38.


    Herr
    Edvard Munch
    Oslo


    Meget ærede Herr Munch!


    Tillad mig og udtrykke i Anledning af Deres
75 Aars Fødselsdag min Frues og mine
hjerteligste Lyckønskninger. Gud give Dem
mange sunde Aar endnu og muligheden
at hengive Dem videre til Deres store Kunst.
Vi, som har altid beundret {d}Deres Værker, vil takke

 

      

Dem for alt, hvad De har givet os gennem
disse. Da jeg for 10 Aar med Herr Schreiber-Weigand
og Herr Esche bragte den straalende Udstilling
i Chemnitz i Gang, anede jeg ikke at jeg nu
maatte Forlade mit Fædreland. Men Norge
har givet mig og min Familie et nyt Hjem-
stedt, hvorfor jeg er saa taknemlig. Naar jeg
er naaet dertil, vilde jeg meget glæde mig til
at have Lov til og trykke Dem, bedste Herr
Munch, Deres Haand.

    
    Deres hengivne
Martin Cohn.