Munchmuseet, MM K 2091

MM K 2091, Munchmuseet. Datert 11.12.1938. Brev fra Karl Caspar-Filser, Maria Caspar.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
München 11. Dez. 38.


    Elisabethstr 38


    Hochvererter Herr Munch!


    Zur Vollendung Ihres 75 Lebensjahres
gratulieren wir Ihnen von Herzen
und wünschen noch viele Jahre
reichen, herrlichen Schaffens!

 

      

    
    
    In Verehrung
    Ihre ergebenen
Karl Caspar u.
Maria Caspar-Filser