Munchmuseet, MM K 1895

MM K 1895, Munchmuseet. Datert 07.12.1903. Brev fra Marcel Archinard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edw. Munch
    W.
    Lützowstr. 28 (Gartenhaus)

 

      
    
Ce samedi
Kurfürstenstr. 30 III    Cher Monsieur


    Nous passerons â votre atelier,
mon ami et moi, après demain lundi
matin vers 12 h. J’espère que nous
aurons le plaisir de vous y trouver
et que nous ne vous ‹d’rangerons› pas
trop.
  Recevez, cher Monsieur, mes meil-
leures salutations.

    M Archinard