Munchmuseet, MM K 1883

MM K 1883, Munchmuseet. Datert 07.11.1896. Brev fra Aurélien Marie Lugné-Poë.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    2468
Observatoire

    
    Monsieur Munch 32, r. de la Santé
    Paris

 

      
    
    Cher ami. –


    Vite! Vite! la distribution au lithographe
Vous me crééz mille ennuis,

    
    Lugné-Poe