Munchmuseet, MM K 1867

MM K 1867, Munchmuseet. Datert 03.12.1904. Brev fra Marcel Archinard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herrn Edw. Munch
    Hotel Stadt Riga
    W \4/12 Lübeck/
    Mittelstr. 12/13

    
     …  Lübeck. Central
    Hotel
    ‹Limm … s … ›

 

      
    
Samedi
Hohenstauferstr. 59    Cher Monsieur


    Je passerai demain matin dimanche
votre hôtel vers 10 h.½ – 11 h. J’espère
vous y trouver.

    
    Meilleures amitiés
    M. Archinard