Munchmuseet, MM K 1851

MM K 1851, Munchmuseet. Datert 29.04.1894. Brev fra Adolf Paul.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    62
    
    Herrn Edv. Munch
    Kurfürstendamm 121.
    Berlin W.

 

      
    
    Bäste Munch.


    Jag bor am Cirus 12a
var snäll och låt mig få veta
när Stahu kommer och hvar
du träffas. Både på Bauer
och i Ferkeln heter det: «Munch
ist soeben fort» när jag söker
dig. Förresten är jag dödssjuk,
jag skref återbud till Herr Mengel-
berg
derför. Så kom jag på
den idén att försöka supa
bort sjukan och böll på med det en
natt och en dag. Följden var att
jag blef ännu sämre. Men du
kan ändå säga Stahu att jag gjort
alkoholistiska framsteg. Kl.
11 i qväll (eller ½ 12) är jag i Ferkeln.
Man har stulit pengar af mig.

    
    Din vän
Adolf Paul.