Munchmuseet, MM K 1697

MM K 1697, Munchmuseet. Datert 19.07.1896. Brev fra August Strindberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Monsieur Edv. Munch
    32 rue de la Santé
    EV. Kommentar

 

      

    Gas.apparaten synes vara
grundad på Pettenkofers
experiment: blåsa ut ett
ljus genom en vägg.
Men den arbetar illa.


    Sist jag såg Dig, tyckte
jag du såg ut som en
mördare – eller åtmin-
stone handtlangare.