Munchmuseet, MM K 1693

MM K 1693, Munchmuseet. Datert 12.06.1893. Brev fra August Strindberg.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Herr Edvard Munch.
    Artist. Maler.
    Adresse: Herr G. Türkes Weinstube: Ecke
    Under den Linden u. Neue Wilhelmstrasse.
    Berlin
    (Germany.)

 

      
    
    Lieber Munch,


    Om Du har något angenämt att
berätta rörande mina taflor, så
er min adress:      London: Warwick
Street 84; Eccleston Square, S.W.

Får jag följa med Secessionisterna
till München när ni gå af?

    Hur blef Segelcke mottagen i Nor-
ge?

    Har man sett Max Levys byst
af mig sedan?

    Helsa Ferkeln, Herr Türke och
alla vännorna

    
    fr.
Vännen
August Srg.
    Låt icke mina taflor gå till
Finland förrän jag säger
ifrån.

    
    AS‹n›