Munchmuseet, MM K 1635

MM K 1635, Munchmuseet. Datert 03.04.1913. Brev fra Klas Fåhræus.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
3 April 1913    Herr Edvard Munch,


    mitt
bästa tack för det tillmötes-
gående, som möjliggjorde mitt
förvärf af den sköna taflan.

    Jag fann den, då
jag för ett par dar sedan
hemkom, om möjligt ännu
mera saligt blomstrande i
koloriten, än den bild, jag
haft med mig i minnet.

    Det är mitt afsigt
att använda den som fond-
tafla vid en eventuell
tillbygnad af galleriet, afsedd
att inrymma den nya
på en rytmisk grund hvilande
Konst, som tvifvelsutan är

 

      

i kommande.
    Bland de etsningar,
jag frå eder utställning förvärfvade,
sätter jag icke minst värde
på caféscenen med de hvirflande
rökmolnen, som synes mig
besitta en dråplig kraft.

    I Paris förvärfvade
jag bland annat Cezannes
»Badande kvinnor framför tältet«
samt en kinesisk skulptur
och några tvåtusenåriga
bronzer, i jemnför … \else/ med
hvilkas noshörningsaktigt
knulna kraft den grekiska
skulpturens bästa alster
verka en smula vekligt
sentimentala.

    
    Med bästa helsing
    vördsamt
eder tillgifne
Klas Fåhræus