Munchmuseet, MM K 1634

MM K 1634, Munchmuseet. Datert 21.04.1912. Brev fra Klas Fåhræus.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
21 April 1912
Saltsjöbaden.    Kära hr. Munch,


    jag ber
er först ursäkta mitt otåliga
telegramm. Men längtan blef
mig för lång.

    I går kväll fick
jag båda taflorna hem
i bästa kondition. De
eröfrade genast min familjs
odelade, entusiastiska gillande.

    I det elektriska
kvällsljuset gjorde sig
särskildt Den gråtande
kvinnan, skön som en
ost-frisisk Venus målad af
en nordisk Tizian. Och
då jag erinrade mig

 

      

den jolmiga dagen, som
jag lå stilla i dimman
på ditresan, tyckte jag
mig verkligen som en
meriterad dykare ha
uppfiskat den på hafvets
botten. – Och ramen
passar ju briljant – i
form som färg.

    Den andra taflan
gör sig naturligtvis bäst
vid dagen, gnistrande
som en triumfsång till
vinterns ära sig bör
och sjungen med gammal
vikingafriskhet.

    Mitt bygge är
snart klart. Allt
ser lofvande ut. Dagen
i galleriet dyrbar.
Man talar om flaskor
med egyptiskt mörker.
Galleriets luft svimlar
af förtätad solglöd.

    Gläder mig mycket åt
ett återseende.

    
    Eder Klas Fåhræus