Munchmuseet, MM K 1633

MM K 1633, Munchmuseet. Datert 30.03.1912. Brev fra Klas Fåhræus.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
30.3.1912.    Käre herr Munch,


    Min
arkitekt är Carl Westman
en i alla afseend utmärkt
man.

    Längtar efter
taflorna. Räknar säkert
få se eder här i höst.

    
    Hjertliga hälsningar
    Klas Fåhræus