Munchmuseet, MM K 1603

MM K 1603, Munchmuseet. Datert [??].11.1926. Brev fra Robert Storm Petersen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
København
Nov. 26.
    Kære Edvard Munch!
    Det bedrøvede mig, at jeg
ikke var i «Baubanniere»
den aften De var derinde
– nu er jeg rask igen
og jeg takker Dem for
Deres venlige Hilsen
og for Deres Udstilling
i «den Frie»

    Tusind Tak!
    
    Og en hjærtelig Hilsen
    fra Deres hengivne
Robert Storm Petersen