Munchmuseet, MM K 1402

MM K 1402, Munchmuseet. Datert 21.08.1943. Brev fra Erik Pedersen, Freia Chokoladefabrik.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
ERIK PEDERSEN
ADM. DIREKTØR
A/S FREIA CHOCOLADE FABRIK


    
OSLO, 21/8.43.


    Maleren, herr Edvard Munch,
    Jarlsborgveien 10,
    Sköyen.


    Kjære Edvard Munch,


    Jeg kommer tilbake til vår samtale
forleden dag om Deres bronsegruppe: «Arbeidere». Jeg
synes oppriktig at denne gruppe med rette bør høre
hjemme i «Munch-salen» på Freia.–

    Jeg har derfor i min iver straks, ved
fotografiske kunster dannet meg et billede av hvorledes
skulpturen ville ta seg ut, og De vil av fotografiet,
som jeg sender Dem se at den går harmonisk inn i en-
semblet. De store åpningen i dørene er kanskje ikke
noe gunstig naboskap for skulpturen, men det er jo av
den slags ting som lar seg rette på.

    Jeg håper at det blir anledning til for
Freia å erhverve denne skulptur. Kann vi ikke næste
gang jeg kommer til Dem avtale nærmere betingelser?

    
    Deres hengivne og ærbødige
Erik PedersenBilag.