Munchmuseet, MM K 1307

MM K 1307, Munchmuseet. Datert 28.03.1911. Brev fra Carl C. Pedersen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
KREDITBANKEN I KRAGERØ

    
Kragerø, den 28 Mars 1911


    Herr Edv. Munch
    Hersted.


    I Besiddelse /af Deres
ærede af 27, ds. og henholden-
de til Dagens Telefon-
samtale sendte vi Dem
idag pr. Telegram

    Kr. 600,–
der + 〃 1,70 Omk …  – ‹Porto›
er Dem belastet Sp. 88/11.

    
    Ærbødigst
    Kreditbanken i Kragerø Carl C. Pedersen
    /Hafreager