Munchmuseet, MM K 1279

MM K 1279, Munchmuseet. Datert 04.05.1903. Brev fra Rudolf Rasmussen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring

    
    Mr Maler Edvard Munch
    Poste restante
    Lübeck
    Allemagne.

 

      
    
Paris 4 Maj 03.    Kjære Munch.


    Nu har jeg seet paa en Parasol til
15 frcs. Synes Du det er formeget?

    Vi har det storartet her nu. Lørdag
hadde vi en dejlig Tur til Boul‹o›gnskoven og
i morgen skal vi til Versailles.

    
    Ha det godt. Mage Hils
    Din Rudolf Rasmussen


    Adresse:
    Grand Hotel de L’Etoile
    3, Rue St. Lazare.