Munchmuseet, MM K 797

MM K 797, Munchmuseet. Datert 18.11.1901. Brev fra Harald Nørregaard.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
HARALD NØRREGAARD
HØIESTERETSADVOKAT
Kirkegaden nr. 8III
Telefon 3281.    
Kristiania den 18-11-1901    Kjære Munch


    Jeg fik for nogle dage siden en regning fra Hortensbanken om
afdrag og renter på din pantobligation. Da jeg ikke kjendte
noget til, at du havde lånt nogen penge der, skrev jeg til ban-
ken og bad om nærmere oplysninger. Og jeg ser nu, at du i
oktbr. 99 har lånt 1000 kr. på en pantobligation i dit
hus.      Det er altså til afdrag og renter af denne obligation
at de af mig i april iår indbetalte 167 kr. er anvendt.

    Da jeg for tiden ikke er overvættes godt forsynt med
penge, og jeg ved, at det forholder sig ligeså med dig, burde du
skrive til banken – «Hortens og Omegns privatbank» – og
bede om utsættelse med betaling af afdraget (50 kr.), og at de
vil sende regning over renterne til mig, så skal dette beløb
(ca. 30 kr.) blive betalt af mig.

     – Vi lever godt og håber, at det også i denne henseende
forholder sig ligeså med dig. Jeg ved, du ikke har videre lyst
på at skrive breve, men vilde dog gjerne høre lidt fra dig.

    
    Din Harald Nørregaard