Munchmuseet, MM K 709

MM K 709, Munchmuseet. Datert 12.12.1930. Brev fra Ludvig Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Hvalstad 12/12 30    Kjære Edvard Munch


    Mine beste ønsker
for føtselsdagsbarnet. Haa-
per dine øine snart
maa gjenvinde deres
gamle styrke og klarsyn.

    Tak for din elsk-
værdige billet ang. min
bart.

    
    Din
Ludvig Meyer