Munchmuseet, MM K 708

MM K 708, Munchmuseet. Datert 11.12.1928. Brev fra Ludvig Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo 11 Dcbr. 1928    Kjære Edvard Munch


    Motta min hyldest og
mine hjærtelige ønsker til Din
65 aarsdag imorgen.

    Av de malere jeg kjæn-
der fra forskjellige tider og lande,
er du kanske den som mest
umiddelbart har kunnet
overføre til lærredet menneske-
nes og tingenes sjæl.

    
    Din
Ludvig Meyer