Munchmuseet, MM K 706

MM K 706, Munchmuseet. Datert 19.05.1893. Brev fra Ludvig Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Kristiania 19.5.93    Herr Edv. Munch
f.t. Berlin


    Beder Dem
velvillig sende mig det
billede, jeg kjøbte af
Dem under udstilling
her.

    
    Med hilsen
    Deres
Ludvig Meyer