Munchmuseet, MM K 705

MM K 705, Munchmuseet. Datert 30.06.1927. Brev fra Ludvig Meyer.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Oslo 30 Juni 1927    Kjære Edv. Munch


    Min niece Anne
Johanne Berghs
bryllup
kommer sandsynligvis tidli-
gere enn væntet. Jeg skulde
derfor være Dem taknem-
melig for saa snart som
mulig at motta det stik
De har været saa elsk-
værdig at love mig.

 

      

    Skulde De ikke
ville male ennu et
billete av mig, – nu
da jeg nærmer mig
Krematoriet, full av
unyttig livsvisdom?
Fra 22 juli til 15 aug. er
jeg paa Finmarksreise.
Men ellers er jeg gjerne
til raadighet som
model, baade naar-
somhelst og hvor-
somhelst.

    
    Hjærtelige hilsner Deres
Ludvig Meyer