Munchmuseet, MM K 471

MM K 471, Munchmuseet. Datert 11.02.1895. Brev fra Thor Lütken.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
Thor Lütken
Høiesteretsadvokat.


    
CHRISTIANIA D.11 febr. 1895.
Dronningensgade no. 28


    Hr. Kunstmaler Edv. Munch
    Hotel Stadt Köln
    Mittelstrasse 47
    Berlin.


    Deres brev samt postanvisning
kr. 25.00 modtaget.

    Når De finder mine skr. «vel sag-
føreragtig» har dette sin grund i, at
jeg som endossent på utallige
papirer er bleven lei af de stadige
rykkerskrivelser, som sendes mig ang.
betaling af andres gjæld. Når man
foruden at stå som endossent
også skal  …  have bryderiet med
at passe på forfaldsdagen og sørge
for fornyelsespapiret, – så bliver man
lei af den fornøielse. Efter Deres
udtalelser, da lånet optoges, havde
jeg håbet at blive sparet for
denne ubehagelighed, – iafald ved
første forfald, så man burde
ikke fortænke mig i, at jeg blev
noget irritabel.

    Nogen fornyelsesobligation i under-
skrevet stand har jeg ikke, hvorfor

 

      

jeg sender Dem blanket til
underskrift. De bedes sende den
direkte til Soot, – adr. Fåberg station
pr. Lillehammer, – som
til  … nder, som sender den til
mig, hvorefter jeg skal sørge for
fornyelsen, – om dette endnu lader sig gjøre.

    Nogen malerier som garanti
skal De ikke uleilige Dem med
at sende, idet jeg går ud fra, at
De for fremtiden selv besørger
fornyelser. –

    Med hilsen
    Deres ærbødige
Thor Lütken