Munchmuseet, MM K 247

MM K 247, Munchmuseet. Datert 01.07.1927. Brev fra Anna Hilden.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
«Solbakken» Aassiden Drammen
1–7–27.    Til
Maleren Edvard Munch


    Min Herre! Undskyld dette
jeg synes jeg maa skrive nogle
ord til Dem, er et ganske al-
mindeligt hverdagsmenneske;
men med en brennende
lengsel efter Sjelens Skjønhed.

    – ߝ Altsaa jeg er den danske
Dame der for 25 aar siden paa
Deres Udstilling her i Drammen
kjøpte Deres farvelagte Træsnit
«Adskjillelsen», min Mand og jeg
var der hver dag, for vi følte os
saa i pagt med det Billede og
vi saa, at her var Sjelens fine-
ste vibrerende Strenge
malt og
git Udtryk for, som vi aldrig før

 

      

hadde set det, du verden hvor
glade vi var i det Billede vi betrag-
tet det rent som et lille Alter. –

    Det var ikke mange kroner vi
gav for det, men vi savnet da
allikevel Middagsmat nogle Dage
dengang, og det gjorde vi gladelig om
igjen. – – Imidlertid gik aarene
og Barneflokken vokste, vi vilde
gjerne have et Sted for os selv,
saa Barna hadde noget de vir-
kelig kunde kalde sit Hjem og
for at faa det ønske opfyldt, saa
vi os nødsaget til at sælge Deres
deilige Billed, skjønt det efterpaa
var som vi hadde mistet endel
av os selv – Huset fik vi bygget
og er glade for det offer vi bragte,
for et virkelig Hjem er jo af aller
største Betydning for Barna, det var
det det virkelig gjalt om for os,
at kunde skabe et godt trygt Sted

 

      

for dem, og vi ser det nu, da
nogle av dem er rejst ud, hvor
de lenges efter Hjemmet, som
Far og Mor efter bedste Evne har
forsøkt at gjøre saa godt for Dem
som muligt, min Datter Irene
skrev saaledes til Jul «jeg ønsker
mig ikke andet til Jul, end at Norge
ikke laa saalangt borte, saa jeg
kunde komme hjem for en dag
eller kun for 1 Time»

    Endnu engang beder jeg Dem Hr.
Munch, undskylde min Frekhed at
skrive til Dem, Kritikken her i
Drammen harselerte jo ogsaa mig
for mit kjøp av «Adskjillelsen», saa
jeg synes jeg maatte fortælle
Dem hvorfor vi kjøpte Billedet

    – – Nu haaber min Mand og jeg
at vi sammen skal faa os en tur
til Oslo og se Deres store Udstilling

    
    Deres Ærbødige
Anna Hilden