Munchmuseet, MM K 64

MM K 64, Munchmuseet. Datert 01.01.1931. Brev fra Jørgen Wright Cappelen.

Vis forklaring av tegn og farger i visningen

Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring
    
Gulleikrud, Hadeland
1. Jan. 1931.    Høistærede!


    Jeg blev saa overrasket
og glad, da jeg fik Deres
morsomme Hilsen.
Den har glædet mig i
høieste Grad, og jeg beder
Dem modtage min varme-
ste Tak for Deres store Elsk-
værdighed ved at erindre mig.

 

      

    
    Maleren
    Hr. Edv. Munch
    Ekely
    Vestre Aker    Jeg tilbringer altid Dage-
ne omkring \Nytaar/ heroppe i
Skogen sammen med
gode Venner, Damer og
Herrer. Med den kolosale
Snetyngde er Skogen, som
et festlig Eventyr og fuld af
de herligste Motiver. Kunde
De have Lyst til at komme
herop engang, saa ved De, at
De er hjertelig velkommen.

    
    Godt Nytaar. De bedste
Hilsener
 Deres hengivne J. W. Cappelen