Arv og Gengangere

Les den uredigerte teksten i MM T 2730. I maleriet Arv har Munch malt en gråtende mor som sitter med sitt døende barn på fanget. Ideen til bildet fikk Munch da han besøkte et sykehus for syfilissyke i Paris på 1890-tallet, og bildet regnes som en symbolistisk framstilling av syfilis. Arv ble tidlig satt i sammenheng med Ibsens drama Gengangere (1881). Begge verkene omhandler arvelig syfilis, og både Munch og Ibsen benytter symboler som et bærende virkemiddel.

M 11. Arv

M 11. Arv

Osvald
Jeg har ikke bedt dig om livet. Og hva er det for et slags liv, du har givet mig? Jeg vil ikke ha’ det. Du skal ta’ det igen!

Henrik Ibsen, Gengangere, 3. akt


Barnet stirrer med store dype øyne inn i den verden det ufrivillig er kommet inn i. Sykt og engstelig og spørrende ser det ut i rommet – forundret over det smerteriket det er kommet inn i og spørrende «hvorfor?, hvorfor?». Det var den alminnelige Gjengangerfornemmelse og foreldrenes forpliktelse jeg ville ha frem.

Fra skisseboken MM T 2730