Nasjonalbiblioteket, Ms.fol. 2071:1:24 (PN 766)

Ms.fol. 2071:1:24 (PN 766), Nasjonalbiblioteket. Datert 1903. Brev til Edvard Diriks

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0766_1_56161A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0766_2_56161A00001
© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0766_3_56161A00001v