Munchmuseet, MM N 3716

MM N 3716, Munchmuseet. Datert 7.1908. Brevutkast til Uidentifisert person.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 2829. Brevet er datert 13.7.1908, så brevutkastet må være senere.