Munchmuseet, MM N 3715

MM N 3715, Munchmuseet. Ikke datert. Brevutkast til Uidentifisert person.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 2105.