Munchmuseet, MM K 4882

MM K 4882, Munchmuseet. Datert 29.10.1933. Brev fra Inger Munch.