Munchmuseet, MM K 1570

MM K 1570, Munchmuseet. Datert 06.04.1911. Brev fra Linke Jørgensen.