Munchmuseet, MM K 1183

MM K 1183, Munchmuseet. Datert 26.08.1913. Brev fra Jens Thiis.
Filologisk kommentar: Brev fra A. Kuhn til Jens Thiis sannsynligvis videresendt til Munch.