Munchmuseet, MM T 149

MM T 149, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

No-MM_T0149-00-R
No-MM_T0149-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 1v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 2v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 3v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 7r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 10r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 12v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 14v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 16r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 18r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 19r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 20r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 21v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 149 bl. 22r
No-MM_T0149-98-Vi
No-MM_T0149-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring