Munchmuseet, MM T 125

MM T 125, Munchmuseet. Ikke datert. Skissebok.

No-MM_T0125-00-R
No-MM_T0125-00-Ri
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 1r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 2r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 2v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 3r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 4r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 5r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 6r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 8r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 9r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 11r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 12r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 13r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 14r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 15r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 15v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 17r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 21r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 22r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 22v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 23r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 24r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 25r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 26r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 26v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 27r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 27v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 29r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 29v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 30r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 30v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 31r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 31v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 32r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 32v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 33r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 33v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 34r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 34v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 35r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 35v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 36r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 36v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 37r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 38r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 38v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 39r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 39v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 40v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 41v
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 42r
Creative Commons-lisens Munchmuseet T 125 bl. 42v
No-MM_T0125-98-Vi
No-MM_T0125-99-V
Vis forklaring av tegn og farger i visningen
Lukk forklaring av tegn og farger i visningen

Forklaring av tegn og farger i visningen

NB: Kombinasjoner av virkemidlene forekommer!

Munchs skrevne tekst

overstrøket tekst

Munchs skrevne tekst

Munchs skrevne tekst

tekst skrevet av andre enn EM selv

store strykninger gjort med strek, kryss el.l.

fet tekst er trykt tekst

{overskrevet tekst}

\tilføyd tekst i linjen/

tilføyd tekst over linjen

tilføyd tekst under linjen

lakune/uleselig tekst merkes med ...

‹uklar/vanskelig leselig tekst›

endring av rekkefølgen på ord
Billederne forhåbentlig2 bliver1 god

Skriv ut visningsforklaring