Nasjonalbiblioteket, Brevs. 518 (PN 271)

Brevs. 518 (PN 271), Nasjonalbiblioteket. Datert 1920–1922. Brev til Julius Meier-Graefe

© Nasjonalbiblioteket, NB_PN0271_1_56860A00001