Munchmuseet, MM N 3757

MM N 3757, Munchmuseet. Datert 1.1919. Brevutkast til Uidentifisert person.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 5373. Brevet er datert 09.01.1919, så brevutkastet må være senere.