Munchmuseet, MM N 3711

MM N 3711, Munchmuseet. Datert 12.1943. Notat.
Filologisk kommentar: Samme fysiske objekt som MM K 1945. Brevet er datert 26.12.1943, så notatene må være senere.