Munchmuseet, MM N 3529

MM N 3529, Munchmuseet. Ikke datert. Varia.
Filologisk kommentar: Påskrift på brev fra Kunstforeningen Manes, 16/12-33

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3529, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 3529, s. 2