Munchmuseet, MM N 2310

MM N 2310, Munchmuseet. Datert 1929–1930. Brevutkast til E. Leuthold-Resch.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2310, s. 1
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2310, s. 2
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2310, s. 3
Creative Commons-lisens Munchmuseet N 2310, s. 4