Munchmuseet, MM N 1657

MM N 1657, Munchmuseet. Datert 26.4.1929. Varia.
Filologisk kommentar: Utkast til en legeerklæring som Munch ønsker fra Lucien Dedichen.

Creative Commons-lisens Munchmuseet N 1657, s. 1