Munchmuseet, MM K 4358

MM K 4358, Munchmuseet. Datert 08.11.1927. Brev fra Carnegie Institute.