Munchmuseet, MM K 4330

MM K 4330, Munchmuseet. Datert 05.03.1910. Brev fra Kunsterklubben "MANES", Otakar Novotný, Jan Preisler.