Munchmuseet, MM K 3794

MM K 3794, Munchmuseet. Datert 11.11.1927. Brev fra Frankurter Kunstverein.