Munchmuseet, MM K 3793

MM K 3793, Munchmuseet. Datert 28.06.1914. Brev fra Frankurter Kunstverein.