Munchmuseet, MM K 3786

MM K 3786, Munchmuseet. Datert 25.01.1906. Brev fra Robert Grossmeier.