Munchmuseet, MM K 3478

MM K 3478, Munchmuseet. Datert 28.03.1913. Brev fra Richard Reiche, Kunstverein in Barmen.