Munchmuseet, MM K 3477

MM K 3477, Munchmuseet. Datert 25.11.1912. Brev fra Richard Reiche, Kunstverein in Barmen.