Munchmuseet, MM K 3476

MM K 3476, Munchmuseet. Datert 05.10.1912. Brev fra Richard Reiche, Kunstverein in Barmen.