Munchmuseet, MM K 2944

MM K 2944, Munchmuseet. Datert 24.01.[1897]. Brev fra Julius Meier-Graefe.