Munchmuseet, MM K 2458

MM K 2458, Munchmuseet. Datert 27.12.1923. Brev fra Paul Hermann.