Munchmuseet, MM K 2002

MM K 2002, Munchmuseet. Datert 28.11.1931. Brev fra Annemarie Hozhevar.