Munchmuseet, MM K 1415

MM K 1415, Munchmuseet. Datert 29.05.1884. Brev fra Eilif Peterssen.
Filologisk kommentar: Brevet er en stipendanbefaling til Det kongelige Kirke- og Undervisningsdepartement fra Eilif Peterssen.